Over deze keuzehulp

De Thoracale Aorta Aneurysma keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en behandelaren te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Thoracale Aorta Aneurysma keuzehulp is voor patiënten met een verwijde diameter van de thoracale aorta die in aanmerking komen voor een operatie.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp wordt gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de richtlijn.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Erbel R, Aboyans V, Boileau C, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases: Document covering acute and chronic aortic diseases of the thoracic and abdominal aorta of the adult (2014). EHJ 2014;35;2873–2926

Elefteriades, JA (2002) Natural History of Thoracic Aortic Aneurysms: Indications for Surgery, and Surgical Versus Nonsurgical Risks. Ann Thorac Surg 2002;74:S1877– 80

Pelliccia A, Caselli S, Sharma S, et al. European Association of Preventive Cardiology (EAPC) and European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) joint position statement: recommendations for the indication and interpretation of cardiovascular imaging in the evaluation of the athlete’s heart. EHJ 2018;39;1949–1969

De uitkomstinformatie over risico's van een aorta operatie is gebaseerd op gegevens van 3629 patiënten die een electieve aorta operatie hebben ondergaan van de ascendens in heel Nederland. De data komt uit de Nederlandse Hart Registratie database (NHR) uit de periode 2007-2017.
Laatste update
18 november 2020

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

Voor de ontwikkeling is een landelijke werkgroep opgesteld met gemandateerde leden van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, patiëntenverenigingen Aangeboren Hartafwijkingen, Harteraad en contactgroep Marfan. Een patiëntpanel en expertpanel zijn opgesteld en fungeren als klankbordgroep. De Thoracale Aorta Aneurysma keuzehulp is een initiatief van het ErasmusMC met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Prof. dr. J.J.M. Takkenberg
Prof. dr. J.J.M. Takkenberg
Klinische besluitvorming
Erasmus MC
Prof. dr. J.W. Roos-Hesselink
Prof. dr. J.W. Roos-Hesselink
Congenitaal cardioloog
Erasmus MC
Dr. J.A. Bekkers
Dr. J.A. Bekkers
Cardiothoracaal chirurg
Erasmus MC
Dr. A.H.G. Driessen
Dr. A.H.G. Driessen
Cardiothoracaal chirurg
Amsterdam UMC
Dr. R. van Kimmenade
Dr. R. van Kimmenade
Congenitaal cardioloog
Radboudumc
Dr. M.C. Post
Dr. M.C. Post
Congenitaal cardioloog
St. Antonius Ziekenhuis
Dr. M.M. Mokhles
Dr. M.M. Mokhles
Cardiothoracaal chirurg
UMC Utrecht
Drs. B. van der Feen
Drs. B. van der Feen
Medisch psycholoog / GZ psycholoog
Erasmus MC
J. van de Meerakker
J. van de Meerakker
Bestuurslid belangenbehartiging
Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen
Drs. I. van den Broek
Drs. I. van den Broek
Beleidsadviseur
Harteraad
N. Rosenbrand
N. Rosenbrand
Bestuurslid patiëntenparticipatie
Contactgroep Marfan
C.G.E. Thijssen
C.G.E. Thijssen
Arts-onderzoeker cardiologie
Erasmus MC
Drs. Arjen Gökalp
Drs. Arjen Gökalp
Arts-onderzoeker
Erasmus MC

Financiering

ZonMW en het ZorgKeuzeLab dragen financieel bij aan de ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en implementatie van de keuzehulp.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.