Over deze keuzehulp

De Thoracale Aorta Aneurysma keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en behandelaren te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Thoracale Aorta Aneurysma keuzehulp is voor patiënten met een verwijde diameter van de thoracale aorta die in aanmerking komen voor een operatie.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp wordt gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de richtlijn.

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

Voor de ontwikkeling is een landelijke werkgroep opgesteld met gemandateerde leden van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, patiëntenverenigingen Aangeboren Hartafwijkingen, Harteraad en contactgroep Marfan. Een patiëntpanel en expertpanel zijn opgesteld en fungeren als klankbordgroep. De Thoracale Aorta Aneurysma keuzehulp is een initiatief van het ErasmusMC met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.

Verantwoordelijken medische inhoud

Prof. dr. J.J.M. Takkenberg
Prof. dr. J.J.M. Takkenberg
Klinische besliskunde
Erasmus Medisch Centrum
Prof. dr. J.W. Roos-Hesselink
Prof. dr. J.W. Roos-Hesselink
Congenitaal cardioloog
Erasmus Medisch Centrum
Dr. J.A. Bekkers
Dr. J.A. Bekkers
Cardiothoracaal chirurg
Erasmus Medisch Centrum
Dr. A.H.G. Driessen
Dr. A.H.G. Driessen
Cardiothoracaal chirurg
Amsterdam UMC
Dr. R. van Kimmenade
Dr. R. van Kimmenade
Congenitaal cardioloog
Radboudumc
Dr. M.C. Post
Dr. M.C. Post
Congenitaal cardioloog
St. Antonius Ziekenhuis
Dr. M.M. Mohkles
Dr. M.M. Mohkles
AIOS cardiothoracale chirurgie
Erasmus Medisch Centrum
E. van Galen
E. van Galen
Patiënt-expert
Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen
J. van de Meerakker
J. van de Meerakker
Bestuurslid belangenbehartiging
Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen
Drs. I. van den Broek
Drs. I. van den Broek
Beleidsadviseur
Harteraad
N. Rosenbrand
N. Rosenbrand
Bestuurslid patiëntenparticipatie
Contactgroep Marfan
C.G.E. Thijssen
C.G.E. Thijssen
Arts-onderzoeker cardiologie
Erasmus Medisch Centrum
Drs. Arjen Gökalp
Drs. Arjen Gökalp
Arts-onderzoeker
Erasmus Medisch Centrum

Financiering

ZonMW en het ZorgKeuzeLab dragen financieel bij aan de ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en implementatie van de keuzehulp.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.